Nusproizvodi životinjskog podrijetla – Kategorija 3

Velmart d.o.o. ima registrirano skladište za skladištenje Nusproizvoda životinjskog podrijetla – Kategorija 3 (HR01-011NP), u koju spada sirova koža koja nije za ljudsku, nego za tehničku upotrebu, odnosno preradu.

U Kategoriju 3 pripadaju i kože goveđih glava, koje isto tako prikupljamo iz hrvatskih klaonica ili od poznatih dobavljača.