Sirova koža

sirova koža

Prikupljanje sirove teleće, juneće i goveđe kože naša je najstarija djelatnost te u tom segmentu i dalje možemo ostvariti suradnju i zadovoljiti specifične potrebe kupca.

Naše skladište je registrirano za skladištenje sirovih koža za tehničku i ljudsku uporabu (želatina, kolagen), te se prilikom kupnje izdaje sva potrebna dokumentacija i certifikati.

Nusproizvodi životinjskog porijekla – Kategorija 3

Velmart d.o.o. ima registrirano skladište za skladištenje Nusproizvoda životinjskog podrijetla – Kategorija 3 (HR01-011NP), u koju spada sirova koža koja nije za ljudsku, nego za tehničku upotrebu, odnosno preradu.

U Kategoriju 3 pripadaju i kože goveđih glava, koje isto tako prikupljamo od poznatih dobavljača.

Želatina i kolagen

Velmart d.o.o. je upisan u Upisnik odobrenja djelatnosti skladištenje sirovina (sirove kože) za proizvodnju želatine i kolagena namijenjenih prehrani ljudi (odobreni broj objekta: 45).

Koža koja se kasnije prerađuje za ljudsku uporabu skladišti se u posebnom dijelu skladišta s rashladnim sustavom. Sve kože na sebi imaju markice i popratnu dokumentaciju kojom se prati sljedivost, odnosno njena zdravstvena ispravnost.