Kategorizacija sirove goveđe kože

Sirova koža se nakon preuzimanja u klaonicama zaprima u skladište, pregledava, sortira po vrsti, težinskoj kategoriji i klasi, te konzervira solju. Ulaz sirove kože u skladište i otprema kože poznatom kupcu vrši se pod nadzorom, te otprema sa svim potrebnim dokumentima.

VRSTA KOŽEKLASA
Teleća kožaI.-II.
Teleća kožaIII.-IV.
Juneća kožaI.-II.
Juneća kožaIII.-IV.
Kravlja kožaI.-II.
Kravlja kožaIII.-IV
RAWHIDESWEIGHT CATEGORY
Teleća koža4-8 kg
Teleća koža9-13 kg
Juneća koža14-19 kg
Juneća koža20/30 kg
Juneća koža30/40 kg
Juneća koža40+ kg
Kravlja koža-35 kg
Kravlja koža+35 kg

Prilikom isporuke koža se stavlja na palete i pakira. Kamion se prije utovara dezinficira, a nakon toga se zbog zaštite od eventualnog curenja prilikom transporta na dno utovarnog prostora stavlja plastična folija i piljevina. Kamion mora biti zatvorenog tipa.