Određivanje kategorija (sortimenata) goveđeg Wet blue-a

I. KLASA
U I. klasu spada koža:
– pravilnog oblika, zdrava i neoštećena
– može eventualno na licu ili mesnoj strani krupona, vrata ili okrajina imati jednu manju ogrebotinu ili površinski rez ili
– oštećenje na površini ne većoj od 20 cm² na vratnom ili okrajinskom dijelu, ali s potpuno neoštećenim kruponskim dijelom.
II. KLASA:
U II. klasu spada koža:
– koja ima svojstva prve klase, ali su moguća manja površinska oštećenja na kruponskom dijelu lica ili
– dva do tri oštećenja na vratnom ili okrajinskom dijelu.
III. KLASA:
U III. klasu spada koža:
– koja ima svojstva I. klase, ali se dozvoljava više površinskih ogrebotina na kruponskom dijelu ili
– izražajnije falde na vratu i okrajini ili
– dvije do tri ogrebotine i ugrke ili
– jedno do dva mjesta na površini kože s vidljivim krugovima truleži koja ne smiju prelaziti 30 cm² površine na kruponu (duboka oštećenja) ili 60 cm² na vratu i okrajinama
IV. KLASA:
U IV. klasu spada koža:
– s više površinskih ogrebotina nego III. klasa
– s izražajnijim faldama po vratu i okrajini
– s više ugrka uz ogrebotine na većoj površini
– s više truleži po površini kože od III. klase
– najmanja upotrebljivost za daljnju proizvodnju je 50 posto iskorištenosti kože
– kože koje su još više oštećene od IV. klase smatraju se kožama izvan klase i preuzimaju se prema vrijednosti.